На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (109), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 4-7
Дослідження мікроядер у кістковому мозку щурів за поєднаної дії ендогенних нітрозамінів та електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц)
Черниченко І.О.1, Думанський Ю.Д.1, Баленко Н.В.1, Соверткова Л.С.1, Бабій В.Ф.1, Кондратенко О.Є.1, Литвиченко О.М.1, Сердюк Є.А.1, Нікітіна Н.Г.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.2 : 537.531 : 547.414 : 576.385.5

РЕФЕРАТ:
Мета - вивчити генотоксичность поєднаного впливу ендогенних нітрозамінів і електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц).

Матеріали та методи. Експеримент проведено на 160 білих безпородних щурах-самках вагою 140-154г у віці 6-8 тижнів, розділених на 4 групи: інтактний контроль; введення попередників синтезу нітрозамінів (ПНА) - нітрит натрію, 100 мг / кг, тетрациклін 20 мг / кг ваги тіла; опромінення електромагнітним полем промислової частоти (ЕМП ПЧ) 50 Гц, 90 мкТл; спільна дія ПНА і ЕМП ПЧ. Попередники давали 1 раз на добу, 5 днів на тиждень протягом 90 днів. Опромінення ЕМП здійснювали в ті ж терміни по 7 годин на добу. Ендогенний синтез контролювали хроматографическим визначенням змісту нітрозамінів в печінці та нирках щурів. Генотоксичність визначали шляхом аналізу мікроядер в поліхроматофільний еритроцитах (МЯ ПХЕ) кісткового мозку стегнових кісток, узятих через добу після останнього введення.
Підрахунок МЯ ПХЕ здійснювали в 3 мазках від кожної тварини і визначали індивідуальні та групові показники частоти МЯ (%) на 2000 ПХЕ. Отримані дані обробляли статистично з використанням критерію Стьюдента.

Результати. При ізольованому введенні ПНА відзначено достовірне збільшення (0,13%) частоти МЯ (р <0,05) в порівнянні з інтактним контролем (0,08%). У опромінених ЕМП щурів виявлена тенденція до збільшення частоти МЯ (0,12%, р> 0,05). У той же час поєднане вплив факторів викликало достовірне посилення ефекту (0,18%, р <0,001) як в порівнянні з інтактним контролем, так і з ізольованим дією ПНА (р <0,01) і ЕМП (р <0,05) .

Висновки. Встановлено достовірне посилення генотоксичної ефекту при одночасному дії досліджених факторів по порівняння з ізольованим їх впливом, що свідчить про небезпеку спільного впливу канцерогенних речовин (НА) і ЕМП промислової частоти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нітрозаміни, електромагнітні поля промислової частоти (50 Гц), поєднана дія, щурі, генотоксичність, мікроядра, кістковий мозок
ЛІТЕРАТУРА:
1. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Non – ionizing Radiation. Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Lyon : IARC, 2013. Vol. 102. P. 143 – 188.
2. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Chemical Agents and Related Occupations. Lyon : IARC, 2012. Vol. 100. 576 p.
3. Steward B.W., Wild C.P. (eds.) World Cancer Report 2014. Lyon : IARC; WHO. 630 p.
4. Demetriou C.A., Raaschou-Nielsen O., Loft S. et al. Biomarkers of ambient air pollution and lung cancer: a systematic review. Occup. Environ. Med. 2012. Vol. 69. P. 619-627. https://doi.org/10.1136/oemed-2011-100566
5. Черниченко І.О., Баленко Н.В., Осташ О.М. Обґрунтування критеріальної значущості комплексу генотоксичних та імунологічних показників для експрес-оцінки канцерогенів навколишнього середовища. Довкілля та здоров’я. 2013. №2. С.4-8.
6. Думанський В.Ю., Біткін С.В., Думанський Ю.Д., Нікітіна Н.Г. та ін. Гігієнічна оцінка електричного та магнітного поля промислової частоти (50 Гц), що створюється підземними кабельними лініями електропередачі з напругою 110-330 кВ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (десяті марзєєвські читання): тези доп. конф. Київ, 2014. С. 20 – 22.
7. Saleh K., Celikler S., Sarhan M.A.A. Lack of micronuclei formation in bone marrow of rats after oral exposure to thiocyclam insecticide. Saudi J. of Biological Sciences. 2010. Vol. 17. P.311-314. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2010.05.006
8. Udroiu J., Giuliani L., Jeradi L.A. Genotoxic properties of extremely low frequency electromagnetic fields. Eur. J. Oncol. Libr. 2010. №5. P. 123 – 134.
9. Kovalkovičová N., Sutiakova I., Legarth J. et al. Induction of micronuclei in rat bone marrow after subchronic inhalation exposure to mixture of benzene, cyclohexanone and cyclohexane. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2004. Vol. 48. P. 341-345.
10. Гигиенические критерии состояния окружающей среды №51. Руководство по краткосрочным тестам для выявления мутагенных и канцерогенных химических веществ. Женева : ВОЗ, 1989. 212 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.