На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (95)   -   Червень, 2020   -   Сторінки: 38-46
Функціонально-екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону
Єрмішев О.В.1
1 Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

УДК: 614.7(477):[502.22+504.61](043)

РЕФЕРАТ:
У структурі загальної захворюваності населення все більшої питомої ваги набувають екологозалежні хвороби, внаслідок чого виникає потреба в розробці наукових засад екологічної безпеки України, методології забезпечення та її реалізації.

Мета дослідження: розробити концепцію та методологію функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів радіологічного (екологічного) контролю України, швидкий простий метод оцінки функціонально-вегетативного здоров’я дітей, що дозволить виявляти території з підвищеним інтегральним екологічним навантаженням на людину та забезпечити функціонально-вегетативну паспортизацію дитячого населення.

Методи дослідження. В основі ФЕЕ регіонів радіаційного контролю України лежать результати обстеження функціонально-вегетативного здоров’я 18.650 дітей, протягом 1993-2010 рр., які проживають у 92 населених пунктах (НП) Вінницького (помірно забруднений), Львівського (умовно чистий) і Чернігівського (сильно забруднений) регіонів України. Для цього використовували функціонально-вегетативну діагностику вегетативного здоров’я дитячого населення за методом В. Макаца, що дозволяє виявити показники дисперсії вегетативних рівнів, які виступають інтегральними біоіндикаторами внутрішнього гомеостазу. На цій основі формується інтегральна характеристика екологічного стану і визначаються зони його екологічного тиску.

Результати : ФЕЕ Львівської області (2001-2006 рр.) показала відповідність результатів критеріям офіційної дозиметричної паспортизації НП, а у дітей виявлено стабільну перевагу симпатичної активності. ФЕЕ Вінницької області (ІV зона радіаційного контролю) виявила лише один випадок (с. Червона Гребля, Чечельницький район) розходження з критеріями офіційної дозиметричної паспортизації НП (згідно з ФЕЕ знаходиться в зоні "Функціональної безпеки"). ФЕЕ підтверджує віднесення ряду НП Чернігівської області до категорії "радіаційно умовно чистих". При цьому в 2000р., виходячи з даних про функціональне здоров’я дитячого населення, Борзнянський район (Борзна, Велика Загорівка, Шаповалівка) віднесено нами до зони "розвитку функціональної напруги", а Ічнянський район (Ічня) - до зони "розвитку функціональної катастрофи" (IV зона), що не відповідає критеріям офіційної дозиметричної паспортизації НП.

Висновки. Отримані нами результати ФЕЕ рівнів функціонального здоров’я на радіозабруднених територіях України співпадають із даними державного радіологічного моніторингу, що свідчить про ефективність і достовірність запропонованого методу ФЕЕ. ФЕЕ як метод біоіндикації на основі функціонально-вегетативного здоров’я дитячого населення в сучасних умовах є високочутливим методом виявлення екологічних проблем територій і принципово доповнює прийняті форми дозиметричного та тиреодозиметричного контролю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
функціонально-екологічна експертиза, функціональне здоров’я, вегетативна нервова система
ЛІТЕРАТУРА:
1. Григорьев А.И., Григорьев К.И. Роль неблагоприятных факторов окружающей среды в формировании нарушений адаптации у детей и подростков. Медицинская сестра. 2018. №7. С. 32-38. DOI : https://doi.org/10.29296/25879979-2018-07-07
2. Интегральная оценка работоспособности при умственном и физическом труде / под ред. Е.А. Деревянко. М. : Экономика, 1990. 109 с.
3. Константинова Е.Д., Маслакова Т.А., Шалаумова Ю.В., Вараксин А.Н., Живодеров А.А. Радиоактивное загрязнение территории и адаптационная реакция организма человека. Экология человека. 2019. № 2. С. 4–11. DOI: . https://doi.org/10.33396/1728-0869-2019-2-4-11
4. Макац В., Нагайчук В., Макац Є. Невідома китайська голкотерапія (проблеми функціональної вегетології). Том III. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 204 с.
5. Макац В.Г., Нагайчук В.І., Макац Є.Ф., Єрмішев О.В. Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу). Том IV. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 286 с.
6. Макац В., Макац Є., Макац Д., Макац Д. Основи функціональної вегетології (Невідома китайська голкотерапія). Том V. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 152 с.
7. Макац В., Макац Є., Макац Д., Макац Д., Петінов Я. Вегетативный атлас функционального здоровья детского населения Украины (Винницкая, Львовская, Черниговская области). Том IV. Винница : Нилан-ЛТД, 2013. 496 с.
8. Макац В.Г., Курик М.В., Петрук В.Г., Нагайчук В.І., Єрмішев О.В. Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія) : монографія. Том VI. Вінниця : Наукова ініціатива, 2018. 128 с.
9. Новиков В.С., Сороко С.И. Физиологические основы жизнедеятельности человека в экстремальных условиях. СПб. : Политехника-принт, 2017. 476 с.
10. Environmental Performance Index (EPI). Yale Center for Environmental Law and Policy. URL : https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-country-report/UKR
11. Радіологічний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення (у розрізі районів) / за ред. В.І. Холоші. МНС України у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. К. : Інтелектуальні системи ГЕО, 2008. 49 с.
12. Góralczyk K., Majcher A. Are the civilization diseases the result of organohalogen environmental pollution? Acta Biochim Pol. 2019. Vol. 66(2). P. 123–127. https://doi.org/10.18388/abp.2018_2776
13. Vrijheid M, Casas M, Gascon M, Valvi D, Nieuwenhuijsen M. Environmental pollutants and child health-A review of recent concerns. Int J Hyg Environ Health. 2016. 219(4-5). P. 331–342. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.05.001
14. Jänig W. Integrative Action of the Autonomic Nervous System. NeurobiologyofHomeostasis. CambridgeUniversityPress. 2008. 636 p. DOI:
15. Parashar R., Amir M., Pakhare A., Rathi P. Age Related Changes in Autonomic Functions. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2016. Vol.10. Issue 3. P. 11–13. DOI: https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/16889.7497
16. Russ K., Howard S. Developmental Exposure to Environmental Chemicals and Metabolic Changes in Children. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2016. 46(8). P. 255–285. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2016.06.001
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.