На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (74)   -   2015   -   Сторінки: 8
Индивидуальное здоровье: в поисках сущности и критериев количественной оценки
Апанасенко Г.Л.1
1 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 613.95

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. Розгляд можливості використання другого закону термодинаміки для оцінки стійкості організму до несприятливих впливів. Обґрунтування сутності індивідуального здоров'я та його операціональна дефініція. Створення простої діагностичної системи для оцінки рівня здоров'я.

Матеріал та методи. У багаторічному дослідженні визначено зв'язок рівня здоров'я та клініко-фізіологічних показників кількох тисяч здорових і хворих людей, прояви та поширеність факторів ризику неінфекційних захворювань.

Результати дослідження. Розроблено методологію та простий метод діагностики соматичного здоров'я на основі непрямого визначення максимальних аеробних можливостей. Показано кореляцію рівня здоров'я з факторами ризику і поширеністю неінфекційних хвороб. Описано феномени "безпечний рівень здоров'я" та "саморозвиток" патологічного процесу, коли людина виходить з "безпечної зони здоров'я".

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
індивідуальне здоров'я, діагностика індивідуального здоров'я, визначення сутності здоров'я, дефініція індивідуального здоров'я
ЛІТЕРАТУРА:
1. Булич Э.Г. На пути познания сущности здоровья: достижения и опасности / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Довкілля та здоров'я. — 2011. — № 1. — С. 36-43.
2. Булич Э.Г. Спортивная медицина и лечебная физкультура: сопротивление среды и запросы общества / Э.Г. Булич, И.В. Муравов // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід і сучасні технології : матер. ІІ Всеукр. Науково-практ. конф. — Запоріжжя, 2014. — С. 159-171.
3. Doll R. Prevention: some future perspectives / R. Doll // Prev. Med. — 1978. — № 4. — Р. 486-498. DOI: https://doi.org/10.1016/0091-7435(78)90259-1
4. Власов В.В. Операциональное определение / В.В. Власов // Военно-мед. журн. — 1998. — № 2. — С. 47-50.
5. Лазарев Н.В. Состояние повышенной неспецифической сопротивляемости / Н.В. Лазарев, Е.И. Люблина, М.А. Розин // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1959. — № 4. — С. 16-21.
6. Брехман И.И. Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека / И.И. Брехман // Вопросы философии. — 1982. — № 2. — С. 48-53.
7. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г.Л. Апанасенко. — Санкт-Петербург : Петрополис, 1992. — 123 с.
8. Бауэр Э. Теоретическая биология / Э. Бауэр. — Л. : ВИЭМ, 1935. — 206 с.
9. Schrodinger E. What is life? The physical aspect of the living cell. — Cambridge Univ. Press, 1944. — 92 р.
10. Апанасенко Г.Л. Термодинамическая концепция здоровья / Г.Л. Апанасенко // Клиническая медицина. — 1990. — № 12. — С. 58-61.
11. Апанасенко Г.Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика / Г.Л. Апанасенко // Введение в теорию индивидуального здоровья. — Киев : Медкнига, 2011. — 108 с.
12. Апанасенко Г.Л. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: стратегия выживания / Г.Л. Апанасенко. — Saarbrukken : Lambert Acad. Publ., 2014. — 260 с.
13. Первичная индивидуальная профилактика ИБС / Г.Л. Апанасенко, А.А. Владимиров, Ю.И. Андрияшек, В.А. Гаврилюк // Медичний часопис. — 2014. — № 4. — С. 97-101.
14. Peak Oxygen Uptake and Cardiovascular Risk Factors in 4631Неаlthy Women and Men / S.T. Aspenes, T.I.L. Nilsen, E.A. Skaug et al. // Med. Sci. Sports Exerc. — 2011. — Vol. 43, № 8. — Р. 1465— 1473 . DOI: https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31820ca81c
15. Peak aerobic capacity predicts prognosis in patients with coronary heart disease / S.J. Keteyian, C.A. Brawner, P.D. Savage et al. // Am. Heart J. — 2008. — 156 (2). — P. 292-300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ahj.2008.03.017
16. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing / J. Myers, M. Prakash, V. Froelicher et al. // N. Engl. J. Med. — 2002. — Vol. 346 (11). — P. 793-801. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa011858
17. Telomere Length and LongTerm Endurance Exercise: Does Exercise Training Affect Biological Age? A Pilot Study / I.B. Osthus, A. Sgura, F. Berardinelli et al. // PlOSOne. — 2012. — Vol. 7 (12). — P. 52769. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052769
18. Чеботарев Д.Ф. Преждевременное (ускоренное) старение: причины, диагностика, профилактика и лечение / Д.Ф. Чеботарев, Ю.Т. Коршунов // Медичний всесвіт. — 2001. — № 1. — . 28-38.
19. Безматерных Л.Э. Диагностическая эффективность методов количественной оценки индивидуального здоровья / Л.Э. Безматерных, В.П. Куликов // Физиология человека. — 1998. — Т. 3, № 24. — С. 79-85.
20. Полька Н.С. Сучасні підходи до оцінки стану здоров'я у гігієні дитинства / Н.С. Полька, О.В. Бердник // Журнал АМН України. — 2013. — № 2. — С. 226-235.
21. Булич Э.Г. Здоровье человека / Э.Г. Булич, И.В. Муравов. — Киев : Олимпийская литература, 2003. — 424 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.