На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

ШЕФ-РЕДАКТОР
Андрій Сердюк
д. мед.н., проф., академік НАМН України,
ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР
Ігор Черниченко
д. мед. н., проф., ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна

НАУКОВИЙ СЕКРЕТАР
Ольга Литвиченко
д. біол. н., ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”,
УкраїнаРЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

МЕДИЧНІ НАУКИ

Андрій Сердюк, д. мед.н., проф., академік НАМН України, директор, ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна
Надія Полька, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України
заступник директора з наукової роботи, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Сергій Вознесенський, кандидат медичних наук (доктор філософії) зі спеціальності “Гігієна”, докторант зі спеціальності “Фізична терапія” факультету наук про здоров’я Коледжу св. Схоластики, Коледж св. Схоластики, США
Елеонора Білецька, доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідуюча кафедри загальної гігієни, ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, Україна
Елла Буліч, доктор медичних наук, професор, заступник директора, завідувач лабораторії медико-біологічних основ здоров’я, НДІ здоров’я Міжнародного валеологічного товарис, Польща,
Ігор Сергета, доктор медичних наук, профессор, завідувач кафедри загальної гігієни та екології, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Україна
Ісаак Трахтенберг, доктор медичних наук, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, завідуючий лабораторією промислової токсикології, Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”, Україна
Володимир Чернюк, доктор медичних наук, член-кореспондент Національної академії медичних наук, профессор, директор, Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України”, Україна
Ігор Черниченко, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Сергій Сичик, кандидат медичних наук, доцент, директор республиіканського унітарного підприємтсва “Науково-практичний центр гігієны”, Республіка Белорусь

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Navakatikyan Michael Alexander, PhD (Biology & Physiology), MSc (Med Stats), MSc (Biol & Physiol), BSc (Applied Maths), Research Fellow, Population Wellbeing and Environment Research Lab (PowerLab), School of Health and Society, Faculty of Social Sciences, Australia
Марія Соболь, кандидат біологічних наук, клінічний молекулярний генетик відділення клінічної генетики, Уппсальський університетський госпіталь (Uppsala University Hospital), Швеція
Ольга Литвиченко, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна
НАМН України”, Україна
Ігор Муравов, доктор медичних наук, профессор, Директор НДІ здоров’я Міжнародного валеологічного товариства, завідувач лабораторії суспільного здоров’я цього інституту, НДІ здоров’я Міжнародного валеологічного товариства, Польща

РЕДАКЦІЙНА РАДА

МЕДИЧНІ НАУКИ
Ольга Бердник, доктор медичних наук, завідуюча лабораторією епідеміологічних досліджень та медичної інформатики, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Василь Бардов, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри гігієни та екології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
Світлана Гозак, доктор медичних наук, cтарший науковий співробітник, завідувачка лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Сергій Гаркавий, доктор медичних наук, профессор, завідувач кафедри гігієни та екології №3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
Олена Турос, доктор медичних наук, профессор, заступник директора з науково-практичної роботи ДУ “ІГЗ НАМНУ”, зав. лабораторії якості повітря, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Віталій Корзун, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії профілактики аліментарно-залежних захворювань, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
В’ячеслав Прокопов, доктор медичних наук, профессор, завідувач лабораторією гігієни природних, питних вод, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Олександр Яворовський, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології №2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Михайло Антомонов, доктор біологічних наук, профессор, головний науковий співробітник , ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна
Михайло Бузинний, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії радіаційного моніторингу, Державна установа “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України”, Україна
Людмила Томашевська, доктор біологічних наук, профессор, завідуюча лабораторією токсикології, ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, Україна
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.